กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการอบรมให้ความรู้ และจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าดอนนางงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการอบรมให้ความรู้และจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าดอนนางงาม หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์