กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการอบรมให้ความรู้ และจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าดอนนางงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์